‘ยุทธศาสตร์ชาติ’ ยุทธศาสตร์ที่ผูกล่ามทุกรัฐบาล …ยกเว้น พล.อ.ประยุทธ์

Source: ‘ยุทธศาสตร์ชาติ’ ยุทธศาสตร์ที่ผูกล่ามทุกรัฐบาล …ยกเว้น พล.อ.ประยุทธ์ 1 มิ.ย. 66 tle":"‘ยุทธศาสตร์ชาติ’ ยุทธศาสตร์ที่ผูกล่ามทุกรัฐบาล …ยกเว้น พล.อ.ประยุทธ์","abstract":"ยุทธศาสตร์ชาติร่างขึ้นโดยเครือข่ายรัฐประหาร 2557 แต่ให้มีผลผูกพันต่อการจัดทำนโยบายและงบประมาณของทุกรัฐบาล ในแต่ละด้านมีตัวชี้วัด ซึ่งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เอง ก็ไม่ผ่านตัวชี้วัด แต่ยังอยู่ในตำแหน่งได้","summary":"‘ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี’ กำหนดช่วงเวลาไว้ 2561-2580 ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 2560 โดยมี พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติฯ ประกาศใช้เมื่อ 13 ตุลาคม…

Continue Reading‘ยุทธศาสตร์ชาติ’ ยุทธศาสตร์ที่ผูกล่ามทุกรัฐบาล …ยกเว้น พล.อ.ประยุทธ์

วิษณุ ชี้ ‘พิธา’ เจอร้องปมหุ้นสื่อ เทียบเคสคุณหญิงกาบัตรปี 49 ตั้งคูหาผิดด้าน เลือกตั้งโมฆะทั้งปท.

Source: วิษณุ ชี้ 'พิธา' เจอร้องปมหุ้นสื่อ เทียบเคสคุณหญิงกาบัตรปี 49 ตั้งคูหาผิดด้าน เลือกตั้งโมฆะทั้งปท.

Continue Readingวิษณุ ชี้ ‘พิธา’ เจอร้องปมหุ้นสื่อ เทียบเคสคุณหญิงกาบัตรปี 49 ตั้งคูหาผิดด้าน เลือกตั้งโมฆะทั้งปท.

ชัชชาติ พ้อ ฝนมาไวไปวันหนึ่ง อุโมงค์บางซื่อเปิดพรุ่งนี้ ไขปมท่วมอินทามระ สะพานควาย

Source: ชัชชาติ พ้อ ฝนมาไวไปวันหนึ่ง อุโมงค์บางซื่อเปิดพรุ่งนี้ ไขปมท่วมอินทามระ สะพานควาย

Continue Readingชัชชาติ พ้อ ฝนมาไวไปวันหนึ่ง อุโมงค์บางซื่อเปิดพรุ่งนี้ ไขปมท่วมอินทามระ สะพานควาย

ชัชชาติ ลงอุโมงค์บางซื่อ ลึกเทียบตึก 10 ชั้น เจอดินเลน-ขยะแล้ว 350 ตัน เร่งเคลียร์ก่อนเปิดใช้ปลายพ.ค.

Source: ชัชชาติ ลงอุโมงค์บางซื่อ ลึกเทียบตึก 10 ชั้น เจอดินเลน-ขยะแล้ว 350 ตัน เร่งเคลียร์ก่อนเปิดใช้ปลายพ.ค.

Continue Readingชัชชาติ ลงอุโมงค์บางซื่อ ลึกเทียบตึก 10 ชั้น เจอดินเลน-ขยะแล้ว 350 ตัน เร่งเคลียร์ก่อนเปิดใช้ปลายพ.ค.