14 หุ้น SET100 ผ่านมา 11 เดือน พาเม่าติดดอย ลบกว่า 30%

เผยแพร่: 28 พ.ย. 2565 02:16   ปรับปรุง: 28 พ.ย. 2565 02:16   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ตลาดหุ้นไทยในปี 2565 ยังคงผันผวนต่อเนื่อง แม้ในภาพรวมจะปรับตัวลงไม่มากนัก แต่หุ้นในบางหมวดอุตสหกรรม หรือในบางหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยเฉพาะตัวปรับตัวลงค่อนข้างมาก เช่น กลุ่มพวกเดินเรือ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หรือไฟแนนซ์ ซึ่งถ้าโฟกัสไปยังกลุ่ม SET100 ผ่านมา 11 เดือน พบว่า มีมากถึง 14 หลักทรัพย์ที่มีผลตอบแทนราคาติดลบมากกว่า 30%

1.STGT (บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย))หมวดธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ ผลตอบแทนราคา YTD -67.27% (สิ้นปี 64 ปิด 30.25 บาท ล่าสุด ณ 25 พ.ย.65 ปิด 9.90 บาท ลดลง 20.35 บาท) ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ คือ 33.50/9.70 บาท มาร์เกตแคป 28,365 ล้านบาท ค่า P/E 8.12 เท่า อัตราเงินปันผลตอบแทน 46.44% เทียบกำไร 9 เดือน ปี 65 อยู่ที่ 1,690.43 ล้านบาท ขณะกำไร 9 เดือน ปี 64 อยู่ที่ 21,864.49 ล้านบาท อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 9 เดือน -92.27%

2.SYNEX (บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย)) หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลตอบแทนราคา YTD -52.88% (สิ้นปี 64 ปิด 36.50 บาท ล่าสุด ณ 25 พ.ย.65 ปิด 17.20 บาท ลดลง 19.30 บาท) ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ คือ 37.00/14.50 บาท มาร์เกตแคป 14,575 ล้านบาท ค่า P/E 16.39 เท่า อัตราเงินปันผลตอบแทน 4.02% เทียบกำไร 9 เดือน ปี 65 อยู่ที่ 630.00 ล้านบาท ขณะกำไร 9 เดือน ปี 64 อยู่ที่ 590.74 ล้านบาท อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 9 เดือน 6.65%

3.KCE (บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์) หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ผลตอบแทนราคา YTD -46.87% (สิ้นปี 64 ปิด 88.00 บาท ล่าสุด ณ 25 พ.ย.65 ปิด 46.75 บาท ลดลง 41.25 บาท) ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ คือ 94.00/39.75 บาท มาร์เกตแคป 55,253 ล้านบาท ค่า P/E 22.53 เท่า อัตราเงินปันผลตอบแทน 3.33% เทียบกำไร 9 เดือน ปี 65 อยู่ที่ 1,816.92 ล้านบาท ขณะกำไร 9 เดือน ปี 64 อยู่ที่ 1,725.29 ล้านบาท อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 9 เดือน +5.31%

4.HANA (บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส) หมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ผลตอบแทนราคา YTD -43.79% (สิ้นปี 64 ปิด 88.50 บาท ล่าสุด ณ 25 พ.ย.65 ปิด 49.75 บาท ลดลง 38.75 บาท) ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ คือ 96.00/32.75 บาท มาร์เกตแคป 40,043 ล้านบาท ค่า P/E 42.10 เท่า อัตราเงินปันผลตอบแทน 3.94% เทียบกำไร 9 เดือน ปี 65 อยู่ที่ 1,026.59 ล้านบาท ขณะกำไร 9 เดือน ปี 64 อยู่ที่1,601.75 ล้านบาท อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 9 เดือน -35.91%

5.RBF (บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย) หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ผลตอบแทนราคา YTD -43.11% (สิ้นปี 64 ปิด 22.50 บาท ล่าสุด ณ 25 พ.ย.65 ปิด 12.80 บาท ลดลง 9.70 บาท) ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ คือ 24.50/10.70 บาท มาร์เกตแคป 25,600 ล้านบาท ค่า P/E 52.87 เท่า อัตราเงินปันผลตอบแทน 1.15 % เทียบกำไร 9 เดือน ปี 65 อยู่ที่ 388.29 ล้านบาท ขณะกำไร 9 เดือน ปี 64 อยู่ที่ 316.60 ล้านบาท อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 9 เดือน 22.65%

6.KEX (บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)) หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ผลตอบแทนราคา YTD -40.83% (สิ้นปี 64 ปิด 30.25 บาท ล่าสุด ณ 25 พ.ย.65 ปิด 17.90 บาท ลดลง 12.35 บาท) ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ คือ 33.50/17.30 บาท มาร์เกตแคป 31,192.13 ล้านบาท ค่า P/E N/A เท่า อัตราเงินปันผลตอบแทน 4.19% , เทียบกำไร 9 เดือน ปี 65 อยู่ที่ -1,898.09 ล้านบาท ขณะกำไร 9 เดือน ปี 64 อยู่ที่ 651.26 บาท อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A%

7.RCL (บมจ.อาร์ ซี แอล) หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ผลตอบแทนราคา YTD -40.61% (สิ้นปี 64 ปิด 49.25 บาท ล่าสุด ณ 25 พ.ย.65 ปิด 29.25 บาท ลดลง 20.00 บาท) ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ คือ 54.25/26.25 บาท มาร์เกตแคป 24,241 ล้านบาท ค่า P/E 0.79 เท่า อัตราเงินปันผลตอบแทน 20.87% เทียบกำไร 9 เดือน ปี 65 อยู่ที่ 22,008.77 ล้านบาท ขณะกำไร 9 เดือน ปี 64 อยู่ที่ 9,861.82 ล้านบาท อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 9 เดือน 123.17%

8.SINGER (บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย) หมวดธุรกิจพาณิชย์ ผลตอบแทนราคา YTD -40.57% (สิ้นปี 64 ปิด 53.00 บาท ล่าสุด ณ 25 พ.ย.65 ปิด 31.50 บาท ลดลง 21.50 บาท) ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ คือ 59.25/31.00 บาท มาร์เกตแคป 25,901 ล้านบาท ค่า P/E 26.92 เท่า อัตราเงินปันผลตอบแทน 2.04% เทียบกำไร 9 เดือน ปี 65 อยู่ที่ 741.87ล้านบาท ขณะกำไร 9 เดือน ปี 64 อยู่ที่ 487.88 บาท อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 9 เดือน 52.06%

9.VGI (บมจ.วีจีไอ) หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ ผลตอบแทนราคาYTD -40.00% (สิ้นปี 64 ปิด 6.60 บาท ล่าสุด ณ 25 พ.ย.65 ปิด 3.96 บาท ลดลง 2.64 บาท) ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ คือ 6.91/3.46 บาท มาร์เกตแคป 44,330 ล้านบาท ค่า P/E N/A เท่า อัตราเงินปันผลตอบแทน 0.87% เทียบกำไร 6 เดือน ปี 66 (01/04/65-30/09/65) อยู่ที่ 93.06 ล้านบาท ขณะกำไร 6 เดือน ปี 65 (01/04/64-30/09/64) อยู่ที่ 0.68 ล้านบาท อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 13,584.85%

10.STA (บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี) หมวดธุรกิจธุรกิจการเกษตร ผลตอบแทนราคา YTD -39.35% (สิ้นปี 64 ปิด 31.00 บาท ล่าสุด ณ 25 พ.ย.65 ปิด 18.80 บาท ลดลง 12.20 บาท) ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ คือ 33.00/17.70 บาท มาร์เกตแคป 28,877 ล้านบาท ค่า P/E 5.41 เท่า อัตราเงินปันผลตอบแทน 21.73% เทียบกำไร 9 เดือน ปี 65 อยู่ที่ 3,807.03 ล้านบาท ขณะกำไร 9 เดือน ปี 64 อยู่ที่ 14,232.99 ล้านบาท อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -73.25%

11.MTC (บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล)

หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ ผลตอบแทนราคา YTD -36.59% (สิ้นปี 64 ปิด 58.75 บาท ล่าสุด ณ 25 พ.ย.65 ปิด 37.25 บาท ลดลง 21.50 บาท) ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ คือ 61.00/32.50 บาท มาร์เกตแคป 78,970 ล้านบาท ค่า P/E 15.39 เท่า อัตราเงินปันผลตอบแทน 1.01% เทียบกำไร 9 เดือน ปี 65 อยู่ที่ 3,961.46 ล้านบาท ขณะกำไร 9 เดือน ปี 64 อยู่ที่ 3,844.50 ล้านบาท อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 9 เดือน 3.04%

12.TIPH (บมจ.ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์) หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ผลตอบแทนราคาYTD -34.42% (สิ้นปี 64 ปิด 77.00 บาท ล่าสุด ณ 25 พ.ย.65 ปิด 50.50 บาท ลดลง 26.50 บาท) ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ คือ 90.00/49.50 บาท มาร์เกตแคป 30,012 ล้านบาท ค่า P/E 31.39 เท่า อัตราเงินปันผลตอบแทน N/A% เทียบกำไร 9 เดือน ปี 65 อยู่ที่ 772.55 ล้านบาท ขณะกำไร 9 เดือน ปี 64 อยู่ที่ 1,609.14 ล้านบาท อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 9 เดือน -51.99%

13.SUPER (บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น) หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ผลตอบแทนราคา YTD -31.58% (สิ้นปี 64 ปิด 0.95 บาท ล่าสุด ณ 25 พ.ย.65 ปิด 0.65 บาท ลดลง 0.30 บาท) ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ คือ 0.98/0.65 บาท มาร์เกตแคป 17,777 ล้านบาท ค่า P/E 18.06 เท่า อัตราเงินปันผลตอบแทน 0.91 % เทียบกำไร 9 เดือน ปี 65 อยู่ที่ 685.95 ล้านบาท ขณะกำไร 9 เดือน ปี 64 อยู่ที่ 2,093.77 ล้านบาท อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 9 เดือน -67.24%

14.STARK (บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น) หมวดธุรกิจวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร ผลตอบแทนราคา YTD -30.80% (สิ้นปี 64 ปิด 4.74 บาท ล่าสุด ณ 25 พ.ย.65 ปิด 3.28 บาท ลดลง 1.46 บาท) ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ คือ 5.15/3.16 บาท มาร์เกตแคป 43,973 ล้านบาท ค่า P/E 13.90 เท่า อัตราเงินปันผลตอบแทน N/A% เทียบกำไร 9 เดือน ปี 65 อยู่ที่ 2,216.47 ล้านบาท ขณะกำไร 9 เดือน ปี 64 อยู่ที่ 1,875.03 ล้านบาท อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 9 เดือน 18.21%

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าใน 14 หลักทรัพย์นี้อยู่ในหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ และหมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อย่างละ 2 หลักทรัพย์ ที่ภาพรวม sector เหล่านี้ในปี 2565 ยังเป็นปีที่ไม่สามารถทำผลตอบแทนราคาให้นักลงทุนได้ดีเท่าที่ควร

Leave a Reply

The maximum upload file size: 500 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here